Drogi / Woda i rolnictwo

eurol-drogi

Do rolnictwa i prac ziemnych dobrano zakres zoptymalizowanych produktów. Specyficzne warunki, jak temperatura, wilgotność, zanieczyszczenia i stres narzucają wysokie wymagania na oleje do takiego użytku.

Seria produktów obejmuje oleje Eurol Altrack (STOU) do równoczesnego smarowania silnika, przekładni i hydrauliki. Oleje Eurol UTTO są odpowiednie do przekładni i hydrauliki. Osobne smarowanie samego silnika wymaga użycia olejów SHPD.

Do użycia w hydraulice opracowano oleje Hykrol (HLP, VHLP oraz SVI), na bazie zarówno mineralnej, jak i estrowej. Oleje estrowe są biodegradowalne i posiadają oznakowanie ECO.

Smary stałe wysokiej jakości, odporne na zmywanie wodą, stanowią część obszernej gamy smarów stałych. Liczne typy smarów stałych (litowych, litowo-wapniowych, wapniowo-sulfonowych i bentonowych) spełniają wszelkie cele w rolnictwie i pracach ziemnych, zapewniając przy tym maksymalną ochronę pojazdów i sprzętu.