Jakość

Jakość jest dla firmy Eurol wysokim priorytetem. Od 1 marca 1995, środki smarne Eurol Lubricants B.V. posiadają certyfikat ISO 9001 .

ISO 9001 jest  uznanym międzynarodowo standardem narzucającym wymagania względem zarządzania jakością. Certyfikat systemu zarządzania jakością stanowi obiektywny dowód na to, że dana organizacja spełnia wszystkie wymagani standardu, a firma jest w stanie zapewnić produkty i usługi zgodnie z umową. Dzięki otrzymaniu certyfikatu ISO, system zarządzania jakością środków smarnych Eurol Lubricants B.V. został formalnie zagwarantowany.

Lloyd’s Register Nederland B.V. wciąż okresowo odwiedza naszą firmę, by upewnić się, że system nadal spełnia wymagania. Ponieważ kontrole te przeprowadzane są przez biegłych rewidentów, system wciąż jest aktualizowany i zapewnia stałą jakość, co stanowi gwarancję dla klientów firmy Eurol Lubricants B.V.

Kliknij tutaj, by przejrzeć nasz certyfikat ISO 9001.

logotypy_jakosc_oleju_eurol