Eurol Airco oil POE 100

Olej sprężarki chłodniczej i klimatyzacyjnej na bazie oleju POE Eurol® Airco poliolu estru oparty na na systentycznym poliolu estru (POE), nadaje się do sprężarek chłodniczych i klimatyzacyjnych korzystających z czynników chłodniczych na bazie HFC (fluorowęglowodoru), CFC (chlorofluorowęglowodoru) i HCFC (wodorochlorofluorowęglowodoru). Olej POE Eurol® Airco cechuje się doskonałą stabilnością chemiczną i termiczną dzięki połączeniu syntetycznego poliolu estru i wysokiej jakości dodatków. Olej POE Eurol® Airco zapewnia także dobrą ochroną przed zużyciem i zanieczyszczeniami. Olej POE Eurol® Airco zapewni zwiększoną wydajność i dobrą mieszalność wraz z wieloma HFC. Olej POE Eurol® Airco nie może być wykorzystywany w układach, w których wymagany jest produkt na bazie glikolu polialkilenowego (PAG).

Właściwości

100
Specific Gravity 20°C Kg/L 0.96
Lepkość 100°C cSt 11.0
Lepkość 40°C cSt 95.0
Indeks lepkości 102
Flashpoint °C 265
Temperatura krzepnięcia °C -30

Dostępny w opakowaniach

E116004 - 250ML