Eurol Eurolube SAE 80W GL-1

POZA SKRAJNYM CIŚNIENIEM

Eurolube zmieszany jest z rafinowanymi rozpuszczalnikiem parafinowanymi olejami bazowymi i dodatkami chroniącymi przed zużyciem. Produkt ten zalecany jest do lekkich skrzyń biegów o prostych lub stożkowych ząbkach.

Eurolube cechuje się wysokim indeksem lepkości i niską temperaturą krzepnięcia, co gwarantuje bezpieczne działanie, tak w niskich początkowych temperaturach, jak i wysokich temperaturach przy pełnym obciążeniu. Eurolube nie ma wpływu na uszczelki. Produkt ten cechuje się doskonałą stabilnością termiczną i oksydacyjną, co przedłuża trwałość. Części chronione są od rdzy i korozji.

 

Klasa jakości / Aprobaty

API GL-1

 

 

Właściwości

80W 80W-90 90
Gęstość 20°C Kg/L 0.874 0.887 0.887
Lepkość 100°C cSt 8.7 14.5 14.3
Lepkość 40°C cSt 68.8 149 150
Indeks lepkości 98 95 92
Temperatura zapłonu COC °C 227 246 250
Temperatura krzepnięcia °C -27 -27 -21

Dostępny w opakowaniach

E110500 - 1L
E110500 - 60L