Eurol Insect Remover

Usuwa insekty z karoserii i przedniej szyby. Eurol® Insect remover jest silnym, skoncentrowanym alkalicznym detergentem opracowanym specjalnie do usuwania insektów z karoserii i szyb przednich. Eurol® Insect remover jest niepalny, bezwonny i nietoksyczny. Nie będzie miał wpływu na powierzchnie metalowe, gumowe i plastikowe. Proporcje mieszanki: 1:15 do 1:25. Po zastosowaniu spłukać wodą. Eurol® Insect remover utworzony został z angiogennych i nieangiogennych mydeł i emulgatorów. Produkt ten ma niską zawartość fosforanu i wykorzystywane są w nim jedynie składniki biodegradowalne. W stanie skoncentrowanym może mieć lekki zapach amoniaku.

Właściwości

Insect remover
Gęstość at 20 °C. Kg/L 1.065
pH concentrate 13
pH in 10% water 12
Smell Slight ammonia

Dostępny w opakowaniach

E602225 - 500ML