Eurol LDS Fluid

Specjalnie do układu zawieszenia Hydroactive III w pojazdach Citroën. Eurol® LDS Fluid jest syntetycznym płynem hydraulicznym opracowanym specjalnie do układów wspomagania kierownicy, układów poziomowania i (hydraulicznych) układów zawieszenia. Ten specyficzny produkt zalecany jest w układach Hydroactive III w pojazdach Citroën. Eurol® LDS Fluid cechuje się bardzo wysokim wskaźnikiem lepkości oraz bardzo niską temperaturą krzepnięcia. Dlatego też produkt ten zalecany jest w celu uzyskania optymalnej wydajności układów wspomagania kierownicy, także przy bardzo niskiej temperaturze otoczenia. Eurol® LDS Fluid chroni układ pojazdy przed oksydacją. Z uwagi na wysoką temperaturę wrzenia i wodoodporność, produkt ten można stosować z długotrwałym skutkiem przez długi czas, jeśli jest zalecany. Okres między wymianą oleju wynosi 5 lat lub 200,000 km pokonanego dystansu.

Właściwości

LDS Fluid
Gęstość 20°C Kg/L 0.822
Lepkość 100°C cSt 6.2
Lepkość 40°C cSt 19.1
Lepkość -40°C cP 1100
Indeks lepkości >300
Temperatura zapłonu COC °C 155
Temperatura krzepnięcia °C <-55
Kolor Orange

Dostępny w opakowaniach

E113673 - 1L
E113673 - 60L
E113673 - 210L