Eurol M.U. Frontfork Oil 1030

Oleje Eurol® Fork stanowią dokładnie przygotowaną mieszankę parafinowych olejów bazowych o niskiej temperaturze krzepnięcia i wysokim wskaźniku lepkości. Oleje Eurol® Fork posiadają bardzo skuteczne dodatki, które zapewniają niezwykle skuteczne działanie zawieszenia na sprężynach oraz absorbcję wstrząsów. Zacieranie i zużycie zostaną zredukowane do minimum, zapewniając bezproblemowy ruch części. Poza tym, oleje te oferują dobrą ochronę przed spienianiem i korozją. Produkty te nie mają wpływu na uszczelnienia. Oleje Eurol® Fork cechują się wysoką stabilnością termiczną i oksydacyjną, można je stosować w szerokim zakresie temperatur. Stabilne polepszacze wskaźnika lepkości utrzymają lepkość na odpowiednim poziomie przez bardzo długi czas.  

Właściwości

2.5 5 10 15 20 30 40 1030
Gęstość 20°C Kg/L 0.823 0.863 0.862 0.869 0.872 0.876 0.877 0.869
Lepkość 100°C cSt 2.5 5.3 6.1 7.2 8.2 9.7 14.1 10.6
Lepkość 40°C cSt 6.6 25.8 32.0 45.0 49.9 69.0 114 67.0
Indeks lepkości 272 144 141 121 137 121 124 147
Temperatura zapłonu COC °C 120 201 204 205 210 223 228 216
Temperatura krzepnięcia °C -45 -39 -36 -33 -30 -27 -24 -30

Dostępny w opakowaniach

E107095 - 1L