Eurol Raketlube ISO-VG 10

Płyn syntetyczny opracowany szczególnie z myślą o narzędziach pneumatycznych wymagających środka smarnego o wyjątkowo niskiej temperaturze krzepnięcia (-52°C).

Eurol® Raketlube to płyn syntetyczny opracowany szczególnie z myślą o narzędziach pneumatycznych wymagających płynów o wyjątkowo niskiej temperaturze krzepnięcia.

Eurol® Raketlube zawiera specjalne dodatki chroniące narzędzia przed oksydacją, korozją i zużyciem. Płyn ten jest całkowicie bezpieczny dla części plastikowych i gumowych.

Eurol® Raketlube cechuje się niezwykle niską temperaturą krzepnięcia, co zapobiega formowaniu się lodu poprzez rozszerzanie powietrza. Z narzędzi można korzystać nawet w temperaturze -25oC.

Eurol® Raketlube można z powodzeniem stosować w silnikach lotniczych, kafarach, pojazdach rozbiórkowych i wiertarkach.

Eurol® Raketlube nie da się mieszać z produktami mineralnymi, chociaż przy zmianie z produktu mineralnego na Eurol® Raketlube nie trzeba przepłukiwać i czyścić maszyny.

Właściwości

10
Gęstość 20°C Kg/L 1.105
Lepkość 40°C cSt 10.0
Temperatura krzepnięcia °C -52.0
pH (10% in water) 8.5

Dostępny w opakowaniach

E119860 - 60L
E119860 - 210L